Anmeldelse af

tvillingemyter fra hele verden
Alessandra Piontelli:
Twins in the world – The legends they inspire and the lives they lead (Palgrave Macmillian)

Anmeldt af Lotte Kirkeby

Guder, djævle – eller bare helt almindelige børn?

Fascinationen af tvillinger har eksisteret siden tidernes morgen, og myterne om tvillinger er mange og sejlivede. Selv om tvillinger i dag er et langt mere almindeligt syn end tidligere, blandt andet på grund af den øgede frekvens af børn, der kommer til verden ved kunstig befrugtning, er det stadig noget ganske særligt at være to – eller at have født to.

Men om det særlige bliver betragtet som noget positivt eller negativt, afhænger helt af, hvor i verden man befinder sig, viser den italienske læge Alessandra Piontelli i sin bog Twins in the world.

Alessandra Piontelli er en lidt atypisk tvillingeforsker, fordi hun hverken selv er tvilling eller er mor til tvillinger. Men fascinationen har altid været der. Hun er uddannet læge med speciale i neurologi, psykiatri og psykoanalyse og har desuden efteruddannet sig inden for obstetrik. Under sine mange arbejdsophold rundt om i verden er hun derfor kommet i kontakt med en masse gravide, fødende og nybagte mødre – og har hele tiden haft sit antropologiske tvillingeblik stillet skarpt på de nationale forskelle i måden at opfatte tvillinger på.

I Togo og Benin har tvillinger gudestatus. De bliver behandlet som Hollywood-stjerner, og man vil ofte kunne se folk uden for deres hjem, som gerne vil have et glimt af de nærmest hellige børn. Man mener, at tvillinger har særlige telepatiske evner og kan kommunikere med hinanden, både som levende og døde. Blandt andet derfor bærer en efterladt tvilling ofte rundt på en figur af sin døde tvilling som et symbol på, at end ikke døden kan skille dem ad. Den overlevendes status vil til tid og evighed være særlig, fordi han eller hun var født som tvilling. Som Piontelli påpeger, er det tankevækkende, at man i vesten ofte har travlt med at skille tvillinger ad for at styrke deres individualitet, mens man i Togo og Benin meget bevidst knytter dem til hinanden – også hinsides døden.

I andre dele af verden er det en helt anderledes skæbne at blive født som tvilling. I Venezuela, blandt indianerne ved Amazon-floden, er tvillinger ikke populære. Her har man ry for at skille sig af med en af tvillingerne, typisk den sidstfødte, allerede umiddelbart efter fødslen, fordi man ikke mener, at kvinder er skabt til at øse moderkærlighed over på hele to børn på en gang.

Mens ’skille sig af med’ kan betyde adoption eller anden form for pleje uden for hjemmet i Venezuela, har ordet en helt anden betydning, hvis man befinder sig i det sydlige Etiopien. Her dræber man nemlig tvillinger, fortæller en af de lokale præster den måbende Piontelli. To er for stor en byrde for en mor, de er tit for små og skravlede – og så er der mange af nomaderne, der er overtroiske, når det gælder tvillinger, og derfor mener, at det bringer uheld at have dem iblandt sig. Og helt lavpraktisk: En mor kan godt bære ét barn over lange distancer, men ikke to, så derfor …

I Madagascar er det ikke kun tvillinger, der er lagt for had, men også deres mødre. Derfor bliver de ’interneret’ i små byer, så de ikke besmitter andre med deres ondskab. Ofte bliver kvinderne forladt af deres mænd, så snart de har født – især hvis det drejer sig om tveæggede tvillinger – fordi man er af den opfattelse, at kvinderne må have været deres ægtemand utro, siden der kunne komme to så forskellige børn både ind og ud af hendes mave.

 

Alessandra Piontellis bog er elementær spændende og sine steder – set fra et vestligt synspunkt – vanvittig læsning.  Som tvillingeforælder kan man kun gyse og glæde sig over, at ens tvillinger ikke er kommet til verden i Madagascar, om end de måske ville have haft et fantastisk liv i Togo eller Benin. Twins in the world kan læses med stor fornøjelse af alle tvillingeforældre, dog må man have en vis grad af antropologisk interesse, for Piontellis tvillingevinkel glider fra tid til anden, og man skal igennem mange sæder og skikke for at komme frem til de specifikke afsnit om tvillinger. En af bogens store styrker er dog, at forfatteren ikke dømmer de folkeslag, der har et mildest talt anderledes forhold til tvillinger, end vi har i den vestlige verden. Hun forbliver observatøren, der betragter og perspektiverer – og bogen er interessant, både fordi den skildrer de mere eksotiske opfattelser af tvillinger, og fordi den har en række meget tankevækkende betragtninger over den vestlige verdens til tider naive og blåøjede idealisering af tvillingeskabet.

Alessandra Piontelli: Twins in the world – The legends they inspire and the lives they lead (Palgrave Macmillian) 

tilbage til oversigt