AT MISTE SIN TVILLING

Efterladte tvillinger, Lone Twins

Netværket af efterladte voksne tvillinger i Danmark holder mødes cirka en gang hvert halve år.
Nærmere oplysninger hos Susanne Brink Larsen
telefon 56 97 42 74 eller mail sbl@tdcadsl.dk 

Gruppen har fået egen hjemmeside: www.lonetwin.dk 

- De forskellige kategorier af tab, læs interview med Joan Woodward, som har forsket i tvillinger, der har mistet medtvillingen

- Danske erfaringer - skriv dine egne
- Dansk (nordisk) netværk stiftet
- Links

- Deltag i Mailgruppe for tvillinger, der har mistet deres medtvilling

- Bestil den engelske bog The Lone Twin
- Læs anmeldelse af bogen

At miste sin tvilling opleves meget forskelligt, dels fra tvilling til tvilling, dels fra situation til situation. Der er forskel i oplevelsen af at miste en tvilling ved fødslen og måske føle et savn efter denne ukendte, og på at miste sin tvilling, når man har haft barndommen, eller et helt liv sammen. Måden tvillingen dør på, betyder også noget for oplevelsen.
Bogen The Lone Twin, som gennemgår forskellige typer af tab, bringer en lang række personlige beretninger, og som giver forklaring på de mere psykologiske teoretiske aspekter ved tabet af en medtvilling.
Du kan bestille bogen her til favørpris.


Dansk netværk stiftet
Den 19. marts  2001 kom stifteren af det engelske netværk Lone Twin Network, Joan Woodward, til København inviteret af Nordisk Tvillingnet,  for bl.a at fortælle om erfaringerne med netværket. 

Efter foredraget dannede de fremmødte efterladte en mindre gruppe.
Foreløbig kan man kontakte gruppen via nedenstående link

Mailgruppe for danske tvillinger, der har mistet medtvillingen

Har man ikke mail, er man velkommen til at skrive til
Kontaktpersonen for netværket
Susanne Brink Larsen
 
Violvej 36 
3720 Aakirkeby
56 97 42 74
sbl@tdcadsl.dk 

”Lone Twin Network” og ”Twinless Twin” er to netværksorganisationer, der hhv. i England og USA  samler over 2000  primært voksne tvillinger, som alle har mistet deres medtvilling. Det være sig ved fødslen, i barndommen eller  som voksne. Flere mindre netværk findes, særligt i USA.
Tabet kan være så ubærligt for den overlevende, at omgivelserne ofte har meget svært ved at fatte og acceptere det. Tabet medfører også mange modstridende følelser, fordi det for nogles vedkommende udløser muligheden for omsider at "blive sig selv".
I de to netværk  kan man møde andre i lignende situation, ligesom der finder en udveksling af breve over nettet og på papir sted mellem dem, der har lyst.


Danske erfaringer:
At miste sin tvilling opleves forskelligt fra person til person.
www.tvillinger bringer her beretninger fra tvillinger, der har mistet deres medtvilling. Klik på linien for at få den pågældende beretning. Har du selv lyst til at fortælle, så send din beretning til redaktionen.

Tveægget mand, der mistede sin søster, da de var 36 år.

Enægget mand, der mistede sin bror, da de var 80 år

Links
Mailgruppe for danske tvillinger, der har mistet medtvillingen

http://www.fwi.com/twinless/ 
Twinless Twin
Amerikansk side for efterladte tvillinger

www.monoamniotic.org    
Side for dem, der venter eller har ventet tvillinger, som ligger/lå i samme fostersæk, en tilstand, der kan være livstruende.

www.climb-support.org
Om foreningen "The Center for Loss in Multiple Birth"

http://home.worldonline.dk/~victorio/
Dansker, der har mistet sin søster, og som ønsker at danne europæisk net

http://www.upnaway.com/~junem/
Hjemmeside for tvillinger, der har mistet medtvillingen ved fødslen